Vår historia

Hammarö Rörinstallationer AB är ett Service och Entreprenadföretag inom Värme och Sanitet med stark lokal anknytning till Hammarö och Karlstad med omnejd. Vår långa erfarenhet av värmelösningar och service till företag och privatkunder gör oss till en säker och stabil leverantör och samarbetspartner. Hög produktkännedom om gammal och ny teknik gör att vi kan leverera energi- och kostnadseffektiva lösningar.

Hammarö Rörinstallationer AB bildades 1967 av Sven-Olov Bergsman och Alf Axelsson. Under de första åren låg företagets fokus på värmeinstallationer, för att successivt utvecklas till att bli ett företag med helhetslösningar inom värme och sanitet för företag och privatkunder.

1987 blev nuvarande ägaren Mats Bergsman delägare i företaget, och 1997 blev han ensam ägare och VD. Företaget har alltid haft ett långsiktigt perspektiv i sin verksamhet, där fokus legat på kontinuitet i syfte att skapa nöja kunder.

Vår verksamhet har sitt säte på Hammarö i Värmland där närheten till våra samarbetspartners och privatkunder säkerställer en hög tillgänglighet med korta ledtider.

    Våra områden

  • Fjärrvärmecentraler
  • Berg- och luft-vattenvärme
  • Golvvärme
  • Badrum
  • Avlopp och vattenanläggningar
  • Totalinstallation av värme och Sanitet vid nybyggnation
  • ROT-renoveringar av Hyres- och Bostadsrätter